MDA Scheme Details

Details of Land Acquired for different Schemes by Meerut Development Authority

S. No. Scheme Name Name of Village Area (Acres)
1
Vikas Bhawan
1- Meerut Khas
2.03
2
Alok Vihar
1- Meerut Khas
2.37
3
Pallavpuram
1- Palhera
409.13
4
Vikas Vihar (Mohan Puri)
1- Meerut Khas
5.81
5
Pandav Nagar
1- Nangla Battu, Yadgarpur
57.58
6 Shraddha Puri (Phase-1) 1- Dantal 72.76
7 Suraj Kund (Beautification) 1- Meerut Khas 1.34
8 Harsh Nagar 1- Aurangshahpur Diggi 10.34
9 Begum Bagh 1- Meerut Khas 1.75
10 Raksha Puram 1- Kaseru Khera
2- Amheda Adipur
3- Kaseru Baksar
43.53
34.25
102.39
Total = 180.17
11 Ganga Nagar (First) 1- Kaseru Baksar
2- Abdullapur
207.167
236.34
Total = 443.51
12 Ganga Nagar (Extenstion) 1- Abdullapur 245.79
13 Lohia Nagar 1- Kajipur
2- Ghosi Pur
3- Budhera Jahidpur
359.75
222.23
24.85
Total = 606.83
14 Shraddha Puri (Extn) Phase-2 & Defence Enclave 1- Nanglatashi Kasampur 398.86
15 Meerut Bye Pass (Ved Vyas Puri) 1- Maliyana
2- Sundara / Putha
3- Kunda
4- Dungrawali
5- Ghat
93.04
669.47
0.656
33.85
8.18
Total = 805.19
16 Scheme No. 10 Major Dhyan Chand Nagar 1- Meerut Khas
2- Rithani
49.80
33.73
Total = 85.53
17 Air Strip 1- Gagol 18.94
18 Shatabdi Nagar 1- Rithani
2- Kunda
3- Achronda
4- Nangla Sherkha/ Jainpur
5. Kanchanpur Ghopla
6. Kashi
540.133
6.97
230.95
293.997
446.044
102.265
Total = 1620.359
    Grand Total 4966.292